Diğer Haberler Makaleler 

Bilmekte Fayda Var

HZ. PEYGAMBERİN (A.S.) ÇOK EŞLİLİĞİ Rasulüllah’ın yaşadığı dönemde çok evlilik olağan bir durumdu. Bununla beraber Resul-i Ekrem’in Mekke dönemi boyunca tek eşi olmuştur. Medine devrinde birden fazla hanımla evlenmesinin çeşitli sebepleri vardır. Kabileler arasında bozulan ilişkileri evlilik bağı yoluyla düzeltmek, savaşlarda mağlûp edilen düşmanların kızlarıyla evlenip onların İslâm’a girişini kolaylaştırmak, böylece devletin konumunu güçlendirmek, korumasız kalan hanımları himaye etmek, birtakım… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

İslam’da Tesetettür

Sözlükte “örtünmek, kuşanmak; başkaları ile kendisi arasına perde koymak, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek” anlamlarındaki tesettür; terim olarak, ilgilileri ve ölçüleri dinen belirlenmiş örtünme yükümlülüğünü ifade eder. Kuran’da kadının örtünmesinin niteliğine ve biçimine ilişkin temel açıklamalar “hımar, cilbâb ve hicap” kelimeleri üzerinden yapılır. Boyutları, şekli, bağlanma biçimi konusunda farklı yaklaşımlar varsa da, ilgili ayette kelimenin başörtüsü anlamına geldiği kesindir.… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

İftira Ve Hükmü

Sözlükte “yalan söylemek, uydurmak, asılsız isnatta bulunmak gibi” anlamlara gelen iftira,ahlâk terimi olarak bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek demektir. Hukuk ve ahlâkta iftira yerine daha çok “ifk” ve “bühtan” terimleri kullanılır. Türkçe’de “kara çalma” diye ifade edilen iftirayı atana da “müfteri” denir. Kuran’da iftira ve aynı kökten gelen kelimeler, elli dokuz yerde geçmektedir. Bu ayetlerden birinde Allah’ın, kendisine… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

Gıybet (Çekiştirme)

Terim olarak genellikle “kötü sözlerle anma” manasında kullanılan gıybet; Kuran-ı Kerîm’de yasaklanmış, gıybetin ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmesiyle de bu davranışın iğrençliği vurgulanmak istenmiştir. (Hucurât 12) Başta hadisler olmak üzere İslâmî kaynaklarda, insan haklarının en önemlilerinden olan ve çoğunlukla “ırz” kavramıyla ifade edilen kişiliğin dokunulmazlığı ilkesine büyük değer verilmiştir. Buna göre bir kimsenin gıyabında, gerek kişinin kusurlarından söz… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

İslam’da Nikâh

Sözlükte “birleştirme, bir araya getirme, evlenme, evlilik” gibi anlamlara gelen nikâh kelimesi; fıkıh terminolojisinde, şeran aranan şartlar çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının, hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisini ifade eder. Kuran-ı Kerîm’de nikâh kelimesi ve türevleri genellikle evlenme akdini belirtmek üzere on dokuz ayette geçmektedir. Kuran’da, insanlar… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

İslam’da Kadın

İnsanlık tarihinde kadınlar hep ezilmiştir. Bunun en büyük nedeni, kadının yaratılış konusudur. Bu düşünceye göre, önce Âdem yaratılmış, onun eğe kemiğinden de Havva yaratılmıştır. Böylece kadın, erkekten yaratıldığı için, erkeğe tâbi olmak zorundadır Hâlbuki Allahü Teâlâ, Âdem ile Havva’yı bağımsız olarak tek bir cevherden yarattığını bildirmektedir: “Ey insanlar! Sizi bir tek cevherden (nefisten) yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Ana -Baba Hakları

Cenab-ı Hak, Kuran-ı Kerim’de tam 13 yerde anne ve babaya iyiliği emretmiştir. Anne ve babaya asi olmak ve itaatsizlik etmek ise, büyük günahlardan sayılmıştır. Bu ayetlerden üç tanesini inceleyelim:1- “Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya,yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Ana-Baba Sorumlulukları

“İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. “Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse O’na teslim olmuş müminler olarak can verin. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup, oğullarına “benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” dedi. Onlar da: “Senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın İlahı olan tek tanrıya kulluk edeceğiz; biz sadece ona teslim… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Sevr Mağarasında Yaşananlar

Ayet: “…Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşına “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir”diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi, sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hale getirdi…” (Tevbe 40) Yorum: Ayet-i kerimede, mağarada Rasulüllah’ın saklandığı ve bu esnada yanında sadece bir arkadaşının bulunduğu, onun da düşmanın takibinden büyük endişe duyduğu; ama Hz.Peygamberin Allah’ın yardım edeceğine güvenerek metanetini koruduğu… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

İslam’da Tevekkül

Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamında kullanılan tevekkül, “birine güvence verme,birine işini havale etme” anlamına da gelir. Birine güvenip dayanan kimseye “mütevekkil”,güvenilene “vekil” denir. Tevekkül ve aynı kökten türeyen çeşitli kelimeler, hadislerde de geçmektedir. Hz.Peygamberin, “Devemi bağladıktan sonra mı tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı?” diye soran bir sahabeye, “Önce bağla, sonra tevekkül et” yolundaki cevabı (Tirmizi) tevekkülden önce tedbir almanın gerekliliğine delil… yazının devamı...