Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

Gıybet (Çekiştirme)

Terim olarak genellikle “kötü sözlerle anma” manasında kullanılan gıybet; Kuran-ı Kerîm’de yasaklanmış, gıybetin ölmüş bir din kardeşinin etini yemeye benzetilmesiyle de bu davranışın iğrençliği vurgulanmak istenmiştir. (Hucurât 12) Başta hadisler olmak üzere İslâmî kaynaklarda, insan haklarının en önemlilerinden olan ve çoğunlukla “ırz” kavramıyla ifade edilen kişiliğin dokunulmazlığı ilkesine büyük değer verilmiştir. Buna göre bir kimsenin gıyabında, gerek kişinin kusurlarından söz… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

İslam’da Nikâh

Sözlükte “birleştirme, bir araya getirme, evlenme, evlilik” gibi anlamlara gelen nikâh kelimesi; fıkıh terminolojisinde, şeran aranan şartlar çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının, hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisini ifade eder. Kuran-ı Kerîm’de nikâh kelimesi ve türevleri genellikle evlenme akdini belirtmek üzere on dokuz ayette geçmektedir. Kuran’da, insanlar… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler Son Dakika 

İslam’da Kadın

İnsanlık tarihinde kadınlar hep ezilmiştir. Bunun en büyük nedeni, kadının yaratılış konusudur. Bu düşünceye göre, önce Âdem yaratılmış, onun eğe kemiğinden de Havva yaratılmıştır. Böylece kadın, erkekten yaratıldığı için, erkeğe tâbi olmak zorundadır Hâlbuki Allahü Teâlâ, Âdem ile Havva’yı bağımsız olarak tek bir cevherden yarattığını bildirmektedir: “Ey insanlar! Sizi bir tek cevherden (nefisten) yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Ana -Baba Hakları

Cenab-ı Hak, Kuran-ı Kerim’de tam 13 yerde anne ve babaya iyiliği emretmiştir. Anne ve babaya asi olmak ve itaatsizlik etmek ise, büyük günahlardan sayılmıştır. Bu ayetlerden üç tanesini inceleyelim:1- “Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya,yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Ana-Baba Sorumlulukları

“İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti, Yakup da. “Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse O’na teslim olmuş müminler olarak can verin. Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Yakup, oğullarına “benden sonra kime kulluk edeceksiniz?” dedi. Onlar da: “Senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın İlahı olan tek tanrıya kulluk edeceğiz; biz sadece ona teslim… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Sevr Mağarasında Yaşananlar

Ayet: “…Hani onlar mağaradaydılar; arkadaşına “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir”diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi, sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hale getirdi…” (Tevbe 40) Yorum: Ayet-i kerimede, mağarada Rasulüllah’ın saklandığı ve bu esnada yanında sadece bir arkadaşının bulunduğu, onun da düşmanın takibinden büyük endişe duyduğu; ama Hz.Peygamberin Allah’ın yardım edeceğine güvenerek metanetini koruduğu… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

İslam’da Tevekkül

Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamında kullanılan tevekkül, “birine güvence verme,birine işini havale etme” anlamına da gelir. Birine güvenip dayanan kimseye “mütevekkil”,güvenilene “vekil” denir. Tevekkül ve aynı kökten türeyen çeşitli kelimeler, hadislerde de geçmektedir. Hz.Peygamberin, “Devemi bağladıktan sonra mı tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı?” diye soran bir sahabeye, “Önce bağla, sonra tevekkül et” yolundaki cevabı (Tirmizi) tevekkülden önce tedbir almanın gerekliliğine delil… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

islam’da Evlat Edinmek

Nesebi belli olsun olmasın başkasına ait bir çocuğu kendi çocuğu olarak kabul etme anlamındaki evlât edinme, geçmişte ve günümüzde rastlanan sosyal ve hukukî bir olaydır. İslâmiyet öncesi Arap toplumunda da evlâtlık kurumu vardı ve cahiliye döneminde, evlât edinenle evlâtlık birbirlerine mirasçı olurlardı. İslâm’ın ilk yıllarında, eski geleneğin devamı olarak bir süre muhafaza edilen evlâtlık kurumu; Medine döneminde nâzil olan, “Allah… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Zekat Nedir ? Kimlere Verilir ?

ZEKÂT NEDİR VE KİMLERE VERİLİR? Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.Nisap, zekâtla yükümlü olmak için… yazının devamı...
Diğer Haberler Makaleler 

Oruç İle İlgili Fetvalar

ORUÇ İLE İLGİLİ FETVALAR(Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvaları) Soru: Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?Cevap: Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.… yazının devamı...