Diğer Haberler Son Dakika 

DUA ETMEK, YARATILIŞ GAYESİDİR

Dua; kulun bütün benliğiyle Allah’a yönelerek O’ndan istek ve dilekte bulunması anlamında kullanılan ve bu amaçla icra edilen bir ibadet şeklidir. Dua bir yakarıştır ve kulun, kendi kendine yetmediğinin farkına varmasıdır. Dua, Allah’ın yüceliği karşısında kulun acizliğini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde O’nun lütuf ve yardımını dilemesidir. Dua ve ibadet, yaratılışı gereği insanın Allah’a doğru bir yönelişidir. Duada,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

İMTİHAN, YARATILIŞ GAYESİDİR

       İnsanoğlunun yaratılış gayesinden bir de bu dünyada imtihana tabi tutulmaktır. Yüce Allah, insanın dilemesi yönünde hayrı da şerri de yaratır. Bu yaratma ve insana verilen tercih etme gücü, imtihanın bir gereğidir. Çünkü iradenin zorlanması halinde, sorumluluktan söz edilemez. “Dinde zorlama yoktur. Artık imanla küfür apaçık ortaya çıkmıştır. Bundan sonra kim şeytanı tanımayıp da Allah’a iman ederse, o şüphesiz ki, kopması mümkün olmayan… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

ALLAH’A İBADET, YARATILIŞ GAYESİDİR

İbadet; “itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilah edinmek” anlamına gelir. Allah’a ibadet; itaat etmenin ve saygı göstermenin zirvesidir. Kuran-ı Kerim’de insanların, Allah’a ibadet için yaratıldıkları (Zariyât 56) ve bütün peygamberlerin, insanları Allah’a ibadete davet ettikleri (Bakara 83) bildirilmiştir.            “Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyât 56) ayetinde sözü edilen öğüdün özü,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

İNSANIN YARATILIŞ GAYESİ

Tarih boyunca insanoğlu, “Ben neyim? Nereden geldim? Niçin varım? Nereye gideceğim?” gibi sorulara cevap aramıştır. İnsanın mutlaka bir yaratılış gayesi, bir varlık sebebi ol­malıdır. Kâinattaki her şeyin bir amaç için yaratıldığını belirten ayetlerden birinde; “Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık…” (Duhân 38-39) buyrulmaktadır.        İnsanı eşsiz güzellikte yaratan Yüce Rabbimiz, onu yarattıklarının en şereflisi kılmış, çeşitli… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

SABIRLI OLMAK

“Başa gelen sıkıntı ve belâlar karşısında direnç göstermek, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet” gibi anlamlara gelen sabır; “nefsi telâştan, dili şikâyetten, organları çirkin davranışlardan koruma, refah haliyle sıkıntı hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda da sükûnetini koruma, Allah’tan başkasına şikâyette bulunmama” şeklinde de tarif edilmiştir.        Sabır kelimesi Kuran-ı Kerîm’de on beş ayette geçer. Ayrıca yüze yakın ayette… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

ALLAH NİÇİN “BİZ” İFADESİNİ KULLANIYOR

ALLAH NİÇİN “BİZ” İFADESİNİ KULLANIYOR?        Yüce Allah kendisi için bazen “o” (hüve) zamirini kullanır: “De ki: “O, Allah’tır, tektir” (İhlas 1). ”O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır” (Haşr 22) gibi. Bazen “ben” (ene) zamirini kullanır: “… Bana itaatsizlikten sakının (Bakara 40). “Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım” (Bakara 160) gibi. Bazen de “biz” (nehnü) zamirini… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

SIRAT-I MUSTAKİM

Sözlükte “anayol, doğru ve apaçık yol” anlamlarına gelen sırat ile “dengeli ve dosdoğru” anlamındaki müstakim kelimelerinden oluşan sırat-ı müstakim “apaçık, dosdoğru ve hak yol” demektir. Kuran-ı Kerimde, pek çok ayette “sırat-ı müstakim” ifadesi yer almaktadır. (Mesela bk. Fatiha 6, Bakara 142 ve 213, Ali İmran 51 ve 101, Nisa 68 ve 175, Maide 16, Enam 39 ve 87, Enam 126 ve 153, Araf 16, Yunus 25,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Elfaz-ı Küfür (Küfür Sözleri)

Elfâz-ı küfür tamlaması, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen vahiyleri ve bunlardan zorunlu olarak çıkan dinî hükümleri inkâr etme özelliği taşıyan bütün sözleri kapsamına alır. Kuran-ı Kerim’de “elfâz-ı küfür” yerine, “kelimetü’l-küfr” (inkâr sözü) tabiri geçmektedir. Tevbe suresinin 74’üncü ayetinde, münafıkların, küfür kelimesini telaffuz etmek suretiyle Müslüman iken kâfir oldukları ifade edilmiş ve küfür kelimesini söylemenin kişiyi imandan çıkarıp küfre… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Emaneti Ehline Vermek

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir” (Nisa 58). Hz. Peygamber Mekke’yi fethedince burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı salahiyet ve vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını kaldırmıştı. Kaldırmadığı hizmetler arasında Mescid-i Haram ve çevresinin hizmetiyle su işleri vardı.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Hacılar Hoşgeldiniz !

2023 yılı hac dönüşlerinin başladığı bu günlerde müminler büyük heyecan yaşamaktadır. Hac görevini tamamlayıp ülkelerine dönüş yapanlar ve onları hasretle bekleyenler! Rabbim, tüm kardeşlerimize bu heyecanı yaşamayı nasip eylesin inşallah!        İbadetler, Allah nasıl emretti ve elçisi nasıl gösterdi ise öyle yapılır. Müslüman için ibadet, bir yük değildir; aksine, zevkle yerine getirilmesi gereken bir ihtiyaçtır. Mümin bu ihtiyacını, Allah ve… yazının devamı...