Diğer Haberler Son Dakika 

HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) SON ANLARI

       Hicretin on birinci yılında Cebrail (a.s), Hz. Peygamber’e (s.a.s.), Kuran-ı Kerimi baştan sona iki defa okudu. Hâlbuki daha önceki yıllarda, Kuran-ı Kerimi bir defa okuyordu.        İkinci kez Kuran’ın okunması tamamlandıktan sonra kez Sevgili Peygamberimiz, Medine’de bulunan sahabeyi, öğle vaktinde mescide topladı ve namazı kıldırdıktan sonra, bir hutbe irat etti. Hutbenin akabinde; “Ey müminler! Allah aşkına, kimin bende hakkı… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

KORKU VE ÜMİT (HAVF VE RECÂ)

Müslümanlar, âlemlerin Rabbi olan Allah ile olan ilişkilerinde; havf ve recâ, yani korku ve ümit arasında yer alırlar. Allah’ın azabından korkup günahları terk ederler ve rızasını umarak da ona yakınlaşırlar. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bir gün ölüm döşeğinde yatan bir gencin yanına gider ve hâlini sorar. Genç, “Ey Allah’ın elçisi, ben Allah’ın rahmetini umuyor, ancak günahlarımdan dolayı da ahirete gitmekten korkuyorum”… yazının devamı...
Makaleler Son Dakika 

Peygamberimizin Sırrını Açıkladığı Sure

Halk dilinde “Kul hü” olarak da anılan İhlâs’ı yediden yetmişe herkes bilir. İhlâs’ın içinde barındırdığı esrarı Peygamberimiz Efendimiz’den (S.A.V) öğreniyoruz. Ebû Hureyre anlatıyor: Bir gün Allah Resulü (a.s.m.) “Toplanınız, size Kur’ân’ın üçte birini okuyacağım” buyurdu. Bunun üzerine toplanan toplandı. Sonra Resulullah (a.s.m.) hane-i saadetlerinden çıktı, geldi, Kul huvallâhu Ehad’i okudu ve tekrar hane-i saadetlerine girdi. Biz kendi aramızda şöyle konuştuk:… yazının devamı...
Makaleler 

Kutlu Doğum Anısına

Salâtü selâm olsun ona! Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği ve kâinatı uğruna yarattığı yüce sevgiliye selâm olsun! O, inse ve cinne merhameti öğreten resulün kıymetini bilenlere, onu kendine gerçekten örnek alanlara selâm olsun! O, bütün zamanların eşsiz örneği, üsve-i hasenesidir. O, yaratılanı Yaratan’dan ötürü seven, ülü’l-azm bir resuldür. O, kendi yapmadığı bir şeyi başkasına emretmeyen ahlâk âbidesi bir peygamberdir. O,… yazının devamı...
Makaleler 

Mevlit Kandili Ve Hz.Peygamber(S.a.s)Sevgisi

İsmet KILIÇARSLAN Mevlit Kandili Ve Hz.Peygamber(S.a.s)Sevgisi Bir Müslüman için uğruna verilecek sevgilerin en yücesi şüphesiz, sevginin kaynağı ve bir ismi de “Vedûd” olan Allah’tır. Müslüman, Allah’a ve onun dostlarına engin muhabbet besleyen kişidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise Allah dostlarının önderidir. İlahi sevgiye ulaştıran bir rehberdir. İnancımızın ve ibadetlerimizin temelinde sevgi, daima ön plandadır. Allah’a imanımız da sevginin eseridir. Çünkü şuurlu… yazının devamı...