Diğer Haberler Son Dakika 

LEVH-İ MAHFÛZ NEDİR?

       Burûc suresinin 21-22’inci ayetlerinde, “Şüphesiz o şanı yüce bir Kuran’dır; levh-i mahfuzdadır” buyurulmaktadır. Bu ifadelerde, inkârcıların; “O, sihirdir, beşer sözüdür, öncekilerin efsaneleridir” gibi asılsız iddialarla inkâr ettikleri Kuran’ın, levh-i mahfuzda korunmuş Allah kelâmı ve şanı yüce Kuran olduğu vurgulanmıştır.        Kuran’ın levh-i mahfuzda olduğunun belirtilmesi; onun hiçbir zaman tahrif edilmeyeceğini, her dönemde bütün keyfî ilavelerden, çıkarmalardan ve lafzi değişikliklerden korunacağını ifade eder.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

SÜNNETULLAH (ALLAH’IN SÜNNETİ) NE DEMEKTİR?

       Sünnetullah; Allah’ın, tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu değişmez kanunlardır.        Kuran-ı Kerim; insanın doğumunu, sütün elde edilmesini, ekini, yağmuru, rüzgârı vb. hep sebepler üzerinden açıklar. Bütün bunları “yaratma” fiili üzerinden Allah’a bağlar ve sorar: “Siz misiniz, yoksa biz miyiz yapan?” (bk. Vakıa 59-71).        Kuranî bir kavram olan takdir (yani kader) de sünnetullahtandır. “Şüphesiz biz… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

HESAP GÜNÜNÜN ŞAHİTLERİ

       Hesap günü;  bu dünyada yaptıkları iyilik ve kötülüklerden dolayı insanların, ahirette “Din gününün maliki” (Fatiha 3) olan Allah’ın huzurunda hesaba çekileceği günün adıdır. Hesap gününe iman etmek, dinimizin inanç esaslarındandır. Allah Teâlâ, insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için (Zariyat 56; ölümü ve hayatı da kullarından hangilerinin daha güzel amel edeceklerini sınamak için yarattığını (Mülk 2) bildiriyor.       … yazının devamı...
Güncel Haberler Son Dakika 

VAKİT NAMAZLARIYLA KILINAN SÜNNETLER

       İbadetlerde nafile, Türkçede kullandığımız “boşuna, boş yere” anlamının tersine; “ziyade, ilâve, fazlalık, ekstra” gibi anlamlara gelir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadislerinde farz ve vacip niteliğinde olmayan ibadetlerin “nafile ve tatavvu” kelimeleriyle ifade edildiği görülür. Nafile ibadetler, farzları takviye eder ve kulun Allah’a yakınlaşmasına vesile olur.        Günlük vakit namazlarıyla birlikte kıldığımız ve “sünnet namaz” dediğimiz nafile namazlar vardır. Bunlar, müekked… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

NAMAZ İBADETİ, NEDEN ÖNEMLİDİR?

       Müslüman için ibadet bir yük değil, zevkle yerine getirmek istediği bir ihtiyaçtır. İbadetlerin hedefi, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Kalbin katılmadığı ibadetler, şekilden ibaret kalır. Haram gıda ile beslenen bir beden, huşu ve huzur içinde namaz kılamaz, hakkıyla oruç tutamaz.         Kulun hesaba çekileceği ilk amelinin onun namazı olduğunu bildiren Allah Rasûlü (s.a.s.), şöyle devam ediyor: “Eğer namazı düzgün olursa, işi… yazının devamı...
Güncel Haberler Son Dakika 

NAMAZLARDA SESLİ VEYA SESSİZ OKUMA

       İbadetlerin, farz oluş gerekçelerinin ve yapılış şekillerinin akılla bilinmesi mümkün değildir. İbadetler, Allah’ın emri doğrultusunda, peygamberlerin uyguladığı şekilde yapılır. Namaz da böyledir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Benim namazı nasıl kıldığımı gördüyseniz, siz de öyle kılın” (Buhari) buyurmuştur. Bu sebeple gündüz kılınan farz namazlarda kıraatin gizli, gece kılınan farz namazlarda ise açıktan olması Hz. Peygamber’in sünnetine ve dini ondan öğrenip sonrakilere… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

RÜŞVET VE YOLSUZLUK

       Yaptırılmak istenen bir işte yasadışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkara “rüşvet”; bir görevi, bir yetkiyi kötüye kullanmaya ve kurallara aykırı işler yapmaya da “yolsuzluk” denir. Rüşvet ve yolsuzlukla hem insanların hakları yenmiş olur, hem de toplumda saygı ve güven duygusu ortadan kalkar.        Tedavisi en zor ve en eski toplumsal hastalıklardan… yazının devamı...
Güncel Haberler Son Dakika 

İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜKTEN MEN ETMEK

       “Emir bi’l maruf ve nehy-i anil münker” ifadesi, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir tabirdir. İslâmî kaynaklar, iyiliğin hâkim kılınıp kötülüğün önlenmesiyle faziletli bir toplumun oluşturulması ve yaşatılması için gösterilen faaliyetleri; Kuran ve hadislerdeki kullanıma uygun olarak bu tabirle formülleştirmişler.        “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

YAKÎN (DOĞRU) BİLGİNİN KESİNLİK DERECELERİ

       Çağın hızlı gelişim ve değişimine ayak uydurabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek zorunlu hale gelmiştir. Sadece anlatıma dayalı konularda dinleyerek öğrenme sınırlı kalmaktadır. Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin; sadece duyduklarını kolay unuttukları, duydukları ve gördükleri zaman biraz hatırladıkları; duydukları, gördükleri ve onunla ilgili soru sordukları veya birisi ile tartıştıklarında anlamaya başladıkları; duydukları, gördükleri, tartıştıkları ve yaptıkları zaman bilgi ve beceri kazandıkları; hatta başkasına anlattıkları zaman bilgilerin… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

KAZA NAMAZI VE KERAHET VAKİTLERİ BİLGİSİ

       Kazaya kalmış namazların ilk fırsatta kaza edilmesi esastır. Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre, kaza namazı bulunan kimselerin farz namazların öncesinde ve sonrasında kılınan sünnetler ile teheccüd ve kuşluk namazı gibi nafileleri kılmaları da caizdir. Şâfi mezhebinde, kaza namazı borcu olan kimsenin, geçmiş namazlarının hepsini kaza etmeden nafile namaz kılması caiz değildir. Kaza namazı bulunan kimsenin uyku ve evin geçimi… yazının devamı...