Diğer Haberler Son Dakika 

ŞEFAAT NEDİR?

“Suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etmek” manasına gelen şefaat; kıyamet gününde peygamberlerin ve kendilerine izin verilen salih kulların müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunulmasıdır.        Hz. Peygamber, ölünün bağışlanması için Müslümanların dua etmesini, “dünyada ona şefaatçi olma” diye nitelemiştir (Müslim). Ahirette gerçekleşecek şefaatle ilgili olan hadislerin çoğu, Resul-i Ekrem’in şefaatine dairdir. Allah’ın, özellikle bir duasını… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

İSLAM’DA HELAL VE HARAM

       İslam, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamayı hedeflemiş; bunun için bir takım kurallar, ölçüler ve sınırlar koymuştur. Dinimiz fert ve toplum için zararlı olan şeyleri yasaklamış; iyi, güzel ve faydalı olan şeyleri de serbest bırakmıştır. Yasaklanan şeyler “haram”, serbest bırakılanlar ise “helâl” olarak ifade edilmektedir.        Haram bir fiilden bahsedebilmek için mutlaka konuyla ilgili kesin bir delil bulunması gerekirken,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

İSLAM VE KÖLELİK

Tarih boyunca insanlar,  çeşitli yollardan köleleştirilmişlerdir. Savaşta tutsak edilmek, bir suç nedeniyle cezalandırılmak, borcunu ödeyememek ya da köle ana babadan dünyaya gelmiş olmak gibi çeşitli nedenler; köle olmanın değişik biçimlerindendi. Eski medeniyetlerde de olağan kabul edilen kölelik, İslamiyet öncesi Arap toplumunda acımasızca uygulanmaktaydı. Bu nedenle İslâmiyet, onu tek taraflı ve kesin bir kararla kaldırma yönüne gitmemiş; zaman içinde ortadan kalkmasına… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

NAMAZLARDA GİZLİ VE AÇIKTAN OKUMAK

       İbadetlerin, farz oluş gerekçelerinin ve yapılış şekillerinin akılla bilinmesi mümkün değildir. İbadetler, Allah emrettiği ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) uyguladığı gibi yapılır. Namaz da böyledir. Hz. Peygamber, “Benim namazı nasıl kıldığımı gördüyseniz, siz de öyle kılınız” (Buhari) buyurmuştur. Bu sebeple gündüz kılınan farz namazlarda kıraatin gizli, gece kılınan farz namazlarda ise açıktan olması; Hz. Peygamber’in sünnetine ve dini ondan öğrenip… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR!

       Sözlükte “bir kimseyi yanıltmak, aldatmak, tehlikeye atmak” anlamındaki tağrîr; fıkıh terimi olarak, alım-satım ve sözleşmelerde taraflardan birinin ya da onunla irtibatlı üçüncü kişinin söz veya davranışı ile diğer tarafı kasten aldatmasını ifade eder.        Hile ve sahtekârlık yaparak insanları aldatmak, dünyevî ve uhrevî sorumluluk gerektiren bir davranış olduğu gibi, bu yolla elde edilen kazanç da haramdır. Satıcının, muhatabını aldatmak amacıyla sözleşmeye… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

DİNİMİZİN MÜZİĞE BAKIŞI NASILDIR?

       “İslâm’ın müziğe bakışı nasıldır?” sorusuna, DİB Din İşleri Yüksek Kurulu şöyle cevap vermiştir: “İslam dini, müzik konusunda ayrıntılı ve özel hüküm koymak yerine genel ilke ve amaçları belirlemekle yetinmiştir. Buna göre İslam’ın ilke ve esaslarına aykırı, günaha sevk eden, haramı teşvik eden müzikleri yapmak ve dinlemek günahtır. Dinimizin temel inançlarına, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

HZ. İBRAHİM’İN TEVHİD MÜCADELESİ

Tevhid; Allah’ın varlığına, tekliğine, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır. Bu inancı açıklayan “Lâ İlâhe İllallah” cümlesine “kelime-i tevhid”, bu tevhide inanan kişiye de “mümin” denir.        Bütün peygamberlerin misyonları içinde tevhidin önemli bir yeri vardır. Tevhid akidesini tesis etme mücadelesi, özellikle İbrahim Peygamber’in adıyla özdeşleşmiştir. Hz. İbrahim, tam bir şirk medeniyetinin ortasında doğmuş; içinde bulunduğu toplum… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

ZUHR-İ ÂHİR (SON ÖĞLE) NAMAZI

       Cuma namazından sonra zuhr-i ahir namazı kılınıp kılınmaması konusundaki sorular üzerine, Din İşleri Yüksek Kurulu’nca bazı fetvalar verilmiştir.        1- Kurulun, 26.03.2002 tarihinde yayınlanan müzakere metninde şöyle deniyor: “Son öğle namazı” anlamına gelen zuhr-i âhir namazı; bir kısım İslâm bilginleri tarafından, cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır. Sıhhat şartlarındaki ihtilaf sebebiyle cuma… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

CUMA NAMAZI İHMALE GELMEZ!

Kelime olarak “toplamak, toplanmak” anlamına gelen cuma; aynı zamanda Müslümanlar için büyük önem arz eden, haftanın günlerinden birinin adıdır. Bilhassa toplantı günü olmasından dolayı adını alan cuma, aynı zamanda Kuran’daki 62’inci surenin de adıdır.        Cuma gününün Müslümanlar için önemli olması, İslâm dininde, haftalık ibadet günü olarak seçilmesi ve hadislerde bu günün bayram olduğunun belirtilmesindendir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bu… yazının devamı...
Diğer Haberler 

İNSAN, YERYÜZÜNÜN HALİFESİDİR

       Bakara suresinin 30-34’üncü ayetlerinde; Âdem’in yaratılması ve meleklerle yaşanan diyalog, birtakım bilgilerle donatılan Âdem’e secde edilmesi emrini meleklerin hemen yerine getirdiği halde, İblis’in kibirlenerek emre itaatsizlik ettiği ve kâfirlerden olduğu anlatılmaktadır.        “Hani rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan… yazının devamı...