Diğer Haberler Son Dakika 

Her Şey Allah’ı Tesbih Eder

Dua, kulluğun simgesi ve başlı başına bir ibadettir. Bu nedenle sadece insana has bir olgu değildir. Kâinatta bulunan varlıkların hepsi hal lisanıyla Allah’ı tesbih eder. Toprağın bağrına atılan bir tohum, çatlayıp topraktan çıkabilmek ve güneşe doğru filizlenmek için dua eder. Yumurtaları üzerinde yatan kuş, yavruları için dua eder. Ağaçlar, mevsimi geldiğinde meyve vermek için dua ederler. Ama insanlar bunların hiçbirinin… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

ESMA-İ HÜSNÂ (ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ)

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Rasulüllah (a.s.) şöyle buyurdu: “Allah’ın 99 ismi vardır, yüzden bir eksik. Kim bunları sayıp benimserse cennete girer.” (Buhari, Müslim) Esma-i hüsna tabiri, Allah’ın en güzel isimleri anlamında kullanılır. Hadiste geçen “sayıp benimsemek, esma-i hüsnayı tanıyıp manalarını anlamak, doğru bir Allah tasavvuru ve ulûhiyet inancı gereği “ruhi yetkinlik kaydetmek” diye yorumlanır. Bu tabir, Kuran-ı Kerim’de şöyle… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Efal-i Mükellefin

Kelime anlamı olarak “mükelleflerin fiilleri” anlamına gelen efâl-i mükellefin, dini bir terim olarak; mükellefiyet çağına giren, yani buluğ olan her akıllı Müslümanın uygulaması gereken fiiller demektir. Bunlar sekiz tane olup beşi yapılması, üçü yapılmaması istenen vazifelerdir. Yapılması istenen fiillere “emir”, terki istenenlere de “nehiy” adı verilir. Mükellef, “yükümlülük sahibi kişi” demektir. Dini emir ve yasaklara muhatap olan akıllı ve ergen… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Allah Kalplere Bakar

Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz; lakin kalplerinize ve amellerinize bakar” (Müslim). Kalbin bir fiziki, bir de manevî boyutu vardır. Fiziki anlamda kalp; göğsün sol tarafında bulunan, bütün vücudumuzu besleyen damarlara kan akışını sağlayan, yumruk büyüklüğündeki en merkezî organımızdır. Manevi anlamdaki kalp ise; bütün iç dünyamızın, yaşantımızın, duygu ve düşüncemizin, niyetimizin kaynağı… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Faziletli Üç Mescid

Namaz, kulun Rabbiyle buluşmasının en güzel vesilesidir. Bu buluşma esnasında kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde ânıdır (Müslim). Namazın her bir rüknü ayrı ayrı anlam ifade etmekle birlikte; kulluğu, Allah’a itaati, teslimiyeti ve acizliği en güzel ifade eden rükûn, secdelerimizdir. Bu özel buluşma ânına mekân kılınan “mescit” de ismini secdeden alır.İslam’ın en önemli sembollerinden olan mescitler, tarih boyunca Müslümanların… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Hacda Arafat

Arafat Mekke’nin 21 km. doğusunda, ova görünüşünde düz bir alandır. Doğu, kuzey ve güneyindeki dağlar bu ovayı bir yay gibi kuşatmıştır. Bu dağlardan, Arafat’a bitişik olanlar Arafat’tan sayılmış olup sahanın tamamı 13,68 km2’dir. “Arafat’ın tamamı vakfe yeridir” (Müslim) buyuran Hz. Peygamber (s.a.s.), haccın farzlarından olan vakfesini Cebelirahme’de Nâbit tepesi üzerinde yapmıştır. Arafat vadisinin tamamında yapmak mümkün olduğu halde hacılar; Hz.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Veda Haccı ve Hutbesi

Peygamber Efendimiz, Medine’ye hicret ettikten sonra bir defa haccetmiştir. Bu hacca, Müslümanlarla vedalaşma yapıldığı için, “Veda haccı!” denmiştir. Bu hac, aynı zamanda peygamberimizin yaptığı tek hacdır. Hac ibadeti, Mekke’nin fethinden sonra, hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Farz kılındığı yıl, zilkade ayının 25’inci günü, 40 bin kişilik bir kafile ile öğle namazından sonra Medine’den hareket edildi. Kesilmek üzere 100 kurbanlık deveyi… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Duanın Hayatımızdaki Yeri

Dua, Allah’a yalvararak muradını istemektir. Allah Teâlâ, dua eden Müslümanı çok sever. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) buyurduğu gibi: “Dua, ibadetin aslı ve özüdür. Allah katında duadan daha makbul bir şey yoktur” (Tirmizi). Bütün ibadetlere ruh ve anlam katan, duadır. İbadet, dua ile tamamlanır. Dua, hem bir davettir, hem de davete icabettir. Dua, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği bir rahmet ve bereket kapısıdır.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Fatiha Suresi

“Bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş” manasında kullanılan Fatiha, Kuran-ı Kerim’in ilk suresi ve bir bakıma onun önsözü olduğu için bu adı almıştır. Kuran’ın tertibi ve yazılması itibariyle birinci sure olması yanında, ayrıca namazdaki kıraat ruknünün yerine getirilmesine bu sure ile başlandığı ve nihayet bir bütün olarak indirilmiş surelerin de ilki olduğu için ona bu ismin verilmiştir. Fatiha suresi,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Abdestin Sağlıkla İlişkisi

Abdest; hem bedenen, hem ruhen; hadesten ve necasetten, hijyenik (sağlıklı) ve psikolojik olarak temizlenmektir. Namazın, olmazsa olmaz farz rükünlerindendir. Abdest, öncelikle şükür ve hamd gerektiren bir şifa nedeni ve nimettir. Peygamberimiz (s.a.s), çok sık olarak, her namaz için ayrı abdest alırdı. (bk. Buhari, Tirmizi). Sebebi ne olabilir? Bu hadis nedeniyle bazı fakihlerimiz, her müstakil namaz için ayrıca abdest öngörürler ki,… yazının devamı...