Diğer Haberler Son Dakika 

İman Ve Amel

Sözlükte “güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak” anlamına gelen iman; terim olarak genellikle “Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda peygamberleri tasdik etmek ve onlara inanmak” diye tanımlanır. Bu inanca sahip bulunan kimseye “mümin”, inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de “müslim” denir. Ayrıca Türkçede müslim kelimesinin Farsça kurala göre, çoğulu olan “Müslüman” da bu anlamda kullanılmaktadır. “El-Mümin”,… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Bayramlarımız

Müslümanlar, Medine’ye hicret ettiklerinde, Medinelilerin yılda iki bayram kutladıklarını gördüler. Aslında Medinelilerin kendilerine has millî bayramları yoktu. İranlılardan aldıkları iki ünlü Mecusi bayramını kutluyorlardı. Bu bayramların birincisi, ilkbaharın başladığını belli eden Neyrûz; diğeri ise, sonbaharın başlangıcı olan Mihricân idi.            Hicretin ikinci yılında Hz. Peygamber (s.a.s.), “Yüce Allah, size o iki bayram günlerine bedel olarak, daha hayırlı iki bayram günleri ihsan… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Kabir Ziyareti

 Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hayatında; önceleri kabir ziyaretini yasaklayan, daha sonra da buna izin veren iki farklı uygulama vardır. Resul-i Ekrem’in ilk dönemlerde kabir ziyaretini erkek-kadın herkese yasaklamasından maksat; yanakları yumruklama, elbise yakalarını yırtma ve ağıt yakıp ağlama gibi (Buhari) İslâm’ın vakarı ile bağdaşmayan cahiliye âdetlerini unutturmak, kabirdekilere aşırı saygı besleme ve ibadet etme şeklinde kendini gösteren şirk görüntülerini yok etmekti.… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Kadir Gecesi

KADRİNİ KURAN’DAN ALAN GECE “Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur” (Kadr Suresi 1-5). “Kadr” kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kuran’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Ahiret Yolcusuna Karşı Görevlerimiz

Hayat, ilahi bir lütuf olduğu gibi, ölüm de kaçınılmaz bir hakikattir. Dünyaya gelen her insan kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ölecektir. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın, ölüm onu muhakkak yakalayacaktır (Nisa 78, Cuma 8). Ölüm; dünyadan, anadan, babadan, yardan, evlattan ayrılış gibi görünse de; aslında mümin kulların, Cenab-ı Hakkın… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Günahların Sorumluluğu

Günah, Allah’ın yasak ettiği söz ve davranışlardır. Allah’ın “yapın” dediği bir şeyi yapmamak günah olduğu gibi, “yapmayın” dediği bir şeyi yapmak da günahtır. Örneğin: Ergenlik çağına gelmiş, aklı başında her Müslümana, namaz kılması emredilmiştir. Böyle bir kimse, namaz kılmayacak olursa, günah işlemiş olur. İçki, kumar, fal okları gibi şeyler yasaklanmıştır. Allah’ın bu yasağına uymayanlar da günah işlemiş olurlar. Günahların hepsi… yazının devamı...
Diğer Haberler 

ÂYETÜ’L KÜRSÎ

Çok yaygın söylenişi olan bu ayetin isminin doğru yazımı, Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi’ne göre, “Âyetü’l-kürsî” şeklindedir. Bu ayetin meali şöyledir: “Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Müslüman Zulmetmez

“Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de yakar. Allah’tan başka dostlarınız olmadığına göre, bir yerden yardım da göremezsiniz!” (Hud 113). Zulüm, “din ve ahlâk kanunlarıyla belirlenen sınırları aşmak; adalet, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine aykırı davranmak” demektir. Bu davranışları sergileyene de “zalim” denir. Yüce Allah, zulmün her türlüsünü haram kılmış, Müslüman-kâfir ayırımı yapmaksızın zalimlere eğilim gösterilmemesini, yaptıkları kötülüklerin hoş karşılanmamasını ve… yazının devamı...
Diğer Haberler Son Dakika 

Oruç İbadeti

“Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır” (Bakara 183-184). Oruç; ibadet niyetiyle müminin,… yazının devamı...
Diğer Haberler 

Kuran Değiştirilemez!

Asırlar boyunca, İslâm’a itirazlar hiç durmadan devam etmektedir. Dışarıdan İslam düşmanları tarafından idare edilen bu kampanya, içerideki düşmanların da hücumlarıyla kuvvet kazanmaktadır. Allah’tan geldiği gibi korunmuş olan Kuran’a karşı, Müslümanların itikatlarını bozmak için, İslam hakkında birçok eserler yazarak ve İslami kaynaklardan aldıkları bilgilileri kasten bozarak İslam’a saldırmaktadırlar. İslami esasları kaynağından okumadan, onların yazdıklarını okuyup inanan bazı Müslümanlar, farkında olmadan Müslümanlığa… yazının devamı...