Diğer Haberler Son Dakika 

KURAN-I KERİM BİLGİSİ

       Kuran-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed’e gönderilen, Mushaflarda yazılan, okunmasıyla ibadet edilen; Fatiha suresiyle başlayıp Nâs suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı Arapça mucize bir kelâmdır.        Hz. Peygamber (s.a.s.) gelen vahiyleri öncelikle insanlara tebliğ ediyor, ardından bunu vahiy kâtiplerine yazdırıyordu. Kuran ayetlerinin Hz. Peygamber’in sağlığında bir araya getirilerek kitap şeklini aldığına dair bir… yazının devamı...
Makaleler Son Dakika 

Peygamberimizin Sırrını Açıkladığı Sure

Halk dilinde “Kul hü” olarak da anılan İhlâs’ı yediden yetmişe herkes bilir. İhlâs’ın içinde barındırdığı esrarı Peygamberimiz Efendimiz’den (S.A.V) öğreniyoruz. Ebû Hureyre anlatıyor: Bir gün Allah Resulü (a.s.m.) “Toplanınız, size Kur’ân’ın üçte birini okuyacağım” buyurdu. Bunun üzerine toplanan toplandı. Sonra Resulullah (a.s.m.) hane-i saadetlerinden çıktı, geldi, Kul huvallâhu Ehad’i okudu ve tekrar hane-i saadetlerine girdi. Biz kendi aramızda şöyle konuştuk:… yazının devamı...