KURAN-I KERİM BİLGİSİ

       Kuran-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla son peygamber Hz. Muhammed’e gönderilen, Mushaflarda yazılan, okunmasıyla ibadet edilen; Fatiha suresiyle başlayıp Nâs suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı Arapça mucize bir kelâmdır.        Hz. Peygamber (s.a.s.) gelen vahiyleri öncelikle insanlara tebliğ ediyor, ardından bunu vahiy kâtiplerine yazdırıyordu. Kuran ayetlerinin Hz. Peygamber’in sağlığında bir araya getirilerek kitap şeklini aldığına dair bir… yazının devamı...