Makaleler Son Dakika 

Rahmet Kapılarının Ardına Kadar Açıldığı Gece..

1054452Bu mübarek gecede inasanlığın ebedi refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak sensen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olur.

Rahmeti sonsuz olan Rabb’imiz, belirli gün ve gecelerde tükenmez hazinesinin kapılarını ardına kadar açıyor. İşte gecelerin gecesi Kadir Gecesi…

RAHMET KAPILARININ AÇILDIĞI GECE

Bütün varlıkları yoktan var eden ve yarattığı her canlıyı rızıklandıran yüce Allah senenin tüm gecelerinin içinden sadece birini, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilmiş ve o geceye Kadir Gecesi adını vermiştir.

Kadir Gecesi, İslam dinine göre, Kur’an’ın vahiy yoluyla İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s)’e gönderilmeye başlandığı ve Kur’an- Kerim’de methedilen en kıymetli gecedir. Bu mübarek gecede inasanlığın ebedi refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak sensen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olur.

KADR SURESİ…

Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecilli edececek, rahmetin ve ruhani hadiselerin anlatılması için müstakil bir sure inmiştir. Bu sure Kadr Suresi’dir. Kadir gecesinin fazileti, üstünlüğü (bin aydan daha faziletli, kıymetli, hayırlı olduğu) bizzat Allahü Teala tarafından, Kadir Suresi’nde açıkça bildirilir.

Bir ay seksen üç sene dör aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişte salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları  manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resullah (s.a.s) sahabilere İsrailoğulları’ndan bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silah olarak cihat ettiğni anlatır. Sahabiler bunu duyunca şaşırır ve kendi amellerini az görürler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirilir.

ÖMRE BEDEL GECE: KADİR GECESİ

‘Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir’ ayetleri, Kadir Suresi’nin son ayetlerini oluşturuyor.

Bu gece Müslümanlar için büyük önem arzediyor, çünkü bu gecede kim Kadir Gecesi’ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahlarının bağışlanacağına inanılıyor.

Ramazan ayında okunmaya başlayan Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde veya öncesinde tamamlanıp, hatim duasının o gece yapılmasına eskiden olduğu gibi günümüzde de dikkat ediliyor.

Bin aydan daha hayırlı olan bu gece, tövbe ve istiğfar edilerek, farz namazların yanı sıra nafile namazlar kılınarak, Kur’an ve salâvatlar okunarak değerlendirilebilir.

Bazı camilerde yapılan dualar sabaha kadar sürerken, Kadir Gecesi’nden nasibini almak isteyenler, yatsı ve teravih namazının yanı sıra tesbih namazı da kılıyor.

Meleklerin yeryüzüne indiği gece, tan yeri ağarana kadar devam ediyor.

SONSUZ İHSAN VE İKRAMLAR

Rahmeti sonsuz olan Rabb’imiz, belirli gün ve gecelerde tükenmez hazinesinin kapılarını ardına kadar açıyor. Cenab-ı Hak, Kadir Gecesi’nde kullarını akıl almaz ihsan ve ikramlara mazhar ediyor. Cennetteki köşk ve sarayları sanki 30 binde bir fiyatına satmaktadır bu gece. Bir köşkün fiyatı 60 bin rekât namaz kılmaksa eğer, bu geceye mahsus o bedel iki rekâta düşüyor.

KADİR GECESİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Bu gecede her bir Kur’an harfine otuz bin sevap verilir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette artış göstermektedir. Her zaman yapldığı gibi yatsı namazı cemaatle kılınır. Kadir Gecesi’ni değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için diğer gecelerden farklı olarak kılınabildiği kadar nafile gece namazı kılınır. Kur’an okunur, Kur’an tefsirler mütâlâa edilir. Zikredilir, salavat-ı şerife getirilir. Dualar edilir, Allah’a niyaz ve tazarruda bulunulur. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Hasılı her vesileyle vakit nurlandırılır.

Haber 7

En son Haberler

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.