İnsan Gerçekten Ziyan İçindedir

Hz. Allah ASR süresinde buyuruyor; 

1-2.. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.( büyük bir kaybediştedir.) 

3.. Ancak, iman edipte salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna..

***

Âhirete çalışan, dünyayı elde eder. Dünyaya çalışan ise Âhireti kazanamaz. Zira âhiret hakikat, dünya haleftir.

Vasiyetim olsun: Tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehl-i Sünnetin gayri olan yanlış yollara sapmayınız.
Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allahın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler.

Dini dünyaya âlet eden hocalar, halkı kendilerinden soğuttular. Bir şeyler alır da vermez diye, esnaf bunlara yüz vermez ve kaçar hale geldi. Siz öyle olmayın. Maddeyi maneviyata karıştırmayın. Her koyunu kendi bacağından asarlar” sözü yanlıştır. Dinimizde neme lazım demek yok. Bana lazım demek vardır. Bu dünyanın cefâsından sefâsına sıra gelmez, gâfil olmayın, ilme çalışın, geçen günler geri gelmez.

Emir vermeye alışmayın. Ben vâlidenizden su dahi istemem. Emir vermekle sözün rûhu ölür. İhbar, emirden daha müessirdir….. Misâl: “Benim oğlum sigara içmez değil mi?” gibi. “Yâ Rabbi! Dünyayı kalbime koyma, elimden de alma!Süleyman Hilmi TUNAHAN HZ.’in talebelerine tavsiyelerinden.     

***

Yağcı, Yalaka Gafil ve Hainler. Sevgili Peygamberimiz (Salat ve selam olsun ona) “Övücülerin suratlarına toprak saçınız” buyurmuşlardır. Övgüler, onlara layık olan kimselere bile zarar verebilir. Övgüler, onları hakketmeyen, onlara layık olmayan kimselerin azmasına sebep olur. Zalimleri övmek, zulmün artmasına yol açar. Yalakalar, yağcılar, meddahlar, dalkavuklar bu işi parasız ve menfaatsiz yapıyorlarsa ahmaktır; para ve menfaat için yapıyorlarsa haindir. Zalime ve fasıka yağcılık eden, onu överek göklere çıkartan kimse onun zulmüne ve fıskına ortak olur. Sâlih kimseleri övmektense onlara hayır dua etmek evlâdır. Bütün hamdler, senalar, övgüler âlemlerin Rabbi olan Hak Teala hazretlerine layık ve şayestedir. Peygamberimize salat ve selam ederiz. Diğer Peygamberleri de saygı ile selamlarız. Gerçek ulemaya, gerçek fakihlere, gerçek evliyaya hürmet ederiz. Âdil ve sâlih devlet adamlarına, sâlih kullara, gerçek mücahidlere, gerçek gazi ve şehidlere, günahlarına tevbe edenlere, duaları makbul kişilere hep selam, hep hayır dua. Günahkarların ıslahı/düzelmesi için dua… Düşmanlarımızın ıslahı için dua…Zalimlerin ıslahı için dua…Kendimizin ıslahı için dua…Lakin zalimlere övgü yok, onlara yağcılık ve yalakalık yok…”Allahım beni ve onları ıslah et…” diye dua etmek var ama onları yüceltmek yok.Ellerinde imkan olduğu halde Allahın inzal ettiğiyle hüküm etmeyenler zalim, fâsık ve gafildir. Haram yollardan zengin olanlar hâindir. Nefs-i emmâresine tâbi olanlar dalldir. Şöhret âfettir, şöhreti sevenler büyük kayıptadır. Hubb-i riyaset korkunç bir şehvettir. Müslümanlar!.. Yağcılık, yalakalık, meddahlık, dalkavukluk bize yakışmaz.M.Ş.EYGİ Selam ve dua ile….

Alıntıır

 

En son Haberler

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.