Diğer Haberler Son Dakika 

CİLDE YAPILAN DÖVMELER

       “İnsan cildinde boya maddesiyle yapılan kalıcı şekil” diye tarif edilen dövmenin ilk örneklerine milâttan önce Mısır mumyalarında rastlanmaktadır. Dövme ilâhî dinlerin tamamında yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde, Cahiliye çağının bir uzantısı olarak özellikle kadınlar arasında yaygın bulunuyordu. En güzel şekilde yaratılan insanın tabii görüntüsünde değişiklikler yapılmasını hoş karşılamayan Hz. Peygamber, bu türden çeşitli uygulamalar yanında dövmeyi de yasakladı; dövme yapan ve yaptıran kadınlara Allah’ın lânet ettiğini (Buhari, Müslim) bildirdi.

        Bir fiili işleyenin Allah tarafından lânetlenmesi onun haram olduğunu gösterir. Konu ile ilgili hadis metinlerinde kadınların zikredilme nedeni, Arap toplumunda daha çok kadınların dövme yaptırmasıdır. Dövme yaptırmanın dinî hükmü açısından kadınla erkek arasında fark yoktur.

       Nisa suresinin 119’uncu ayetinde; dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla yaratılıştan gelen özelliklerin değiştirilmesi İslâm dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri; yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhari, Müslim).

       Dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde bir tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel değildir. Fakat deri üzerine yapılarak suyun temasını engelleyen bir tabaka oluşturan dövmeler abdest ve gusle mani olacağından namaza da engel teşkil eder. Daha önce yapılmış olup deri üzerinde tabaka oluşturmuş ve çıkarılması da mümkün olmayan dövmeler ise artık deri hükmünü almış olur. Dolayısıyla bu durumda kılınan namaz geçerlidir. Abdest ve gusle engel olmayan türden olan dövmeler, dikkat çekici resim vb. içeriyorsa, bunların namaz kılarken kapatılması uygun olur.”

       Büyük müfessir İbn Mesut, “Dövme yapan ve yaptıran, peruk takan ve taktıranlara lanet olsun” (Müslim) mealindeki hadis-i şerifi rivayet edince, sahabeden ihtiyar bir kadın, itiraz etmiş ve “Ben Kuran’ın hepsini okudum, ama böyle bir lanet yok” demişti. İbn Mesut hazretleri, ona cevaben; “Dikkatli okusaydın mutlaka görürdün” demiş ve şu mealdeki ayet-i kerimeyi okumuştur: “Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının…” (Haşr 7).

       Dövme yaptırmanın dinî hükmü açısından kadınla erkek arasında fark yoktur. Sağlık bakımından zarar vermeyecekse, yapılan dövmenin vücuttan giderilmesi gerekir.  Yapılacak operasyon, geride çirkin bir manzara bırakacaksa veya dövmenin silinme imkânı yoksa kişi tövbe etmekle günahından kurtulabilir.

       (Yararlanılan Kaynaklar: TDV İslam Ansiklopedisi, Din İşleri Yüksek Kurulu)

       Hazırlayan: Bahtiyar Budak–Emekli Edebiyat Öğretmeni

En son Haberler