Diğer Haberler Son Dakika 

       ALLAH’IN HER İŞİNDE HAYR VARDIR      

       Kuran-ı Kerim’de hayrın Allah’ın elinde olduğuna dair pek çok ayet-i kerime varken; bunun zıddı olan şerrin, Allah’ın kudretinde olduğuna dair hiçbir ayet yoktur.

       “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir…” (Nisa 79) ayetinde; iyiliğin Allah’tan, kötülüğün ise insandan olduğu Rasûlüllah muhatap alınarak ifade edilmiştir. “Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez; fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar” (Yunus 44) ayetinde ise; Allah’ın insanları haksız yere sapkınlığa sevk etmediği veya cezalandırmadığı açıkça vurgulanmıştır.

       Kadir suresinin 4’üncü ayetinde, Kadir gecesinde meleklerin planlama yapmak için indikleri bildirilmiştir. Bu gece inen melekler neyi planlıyorlar?” diye bir soru akla gelebilir. “Min külli emr” ifadesiyle her işi planladıkları belirtiliyor. Melekler, her işi planlarken; mesela hırsızlığı, adam öldürmeyi de planlıyorlar mı? Allah, bunun cevabını Duhân suresinin 4-5’inci ayetlerinde veriyor: “O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır.” Bu ayetleri dikkatle incelediğimizde meleklerin iyi işleri planladığını görüyoruz. Çünkü melekler kötü işleri planlamazlar. Yani kötülüklerin arkasında Allah yoktur.

       Mesela namazlarda okuduğumuz Felak suresinin ikinci ayetinde, yarattığı varlıkların şerrinden Allah’a sığınılması isteniyor. Ayet-i kerimede Yüce Allah, “Benim şerrimden bana sığının” demiyor. Çünkü Allah’ın şerri yoktur, yaratıkların şerri vardır.

       Hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleşen olaylarda bazen bizim hiçbir müdahalemizin olmadığı işler olur. İnsanlar, bu tür durumlarda “vardır bu işte de bir hayır” sözünü kullanırlar. Cenâb-ı Hak kullarını neye sevk ederse etsin ve nasıl bir neticeye ulaştırırsa ulaştırsın, O’nun takdirinin her zaman sonucu itibarıyla hayırlı olduğuna inanılır.

      Aslında, bir şeyde hayır olup olmaması, bundan ne kastedildiğine bağlıdır. Mesela şeytana uymakta bir hayır olduğu söylenemez. Öyleyse, “Her işte hayır vardır” yerine, “Allah’ın her işinde hayır vardır” demek daha uygun olur.

       Tedbir alınması gereken durumlarda, ihmali olanlar elbette sorumludurlar. Bütün tedbirlerin alınmasına rağmen, başa gelen bazı olaylar, birer ilahi mesaj da olabilir. Unutmayalım ki Cenâb-ı Allah, hakkımızda her zaman hayır murat eder ve bizlerin iyiliği için fırsatlar yaratır. Bu bilinç içerisinde, Allah’tan her şeyin hayırlısını istemeliyiz ve sonuçta da O’nun takdirine razı olmalıyız.

       (Yararlanılan Kaynaklar: TDV Kuran Yolu Tefsiri, Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı-Kuran’ı Anlamak)

       Hazırlayan: Bahtiyar Budak-Emekli Edebiyat Öğretmeni

En son Haberler