Diğer Haberler Son Dakika 

HESAP GÜNÜNÜN ŞAHİTLERİ

       Hesap günü;  bu dünyada yaptıkları iyilik ve kötülüklerden dolayı insanların, ahirette “Din gününün maliki” (Fatiha 3) olan Allah’ın huzurunda hesaba çekileceği günün adıdır. Hesap gününe iman etmek, dinimizin inanç esaslarındandır. Allah Teâlâ, insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk etmeleri için (Zariyat 56; ölümü ve hayatı da kullarından hangilerinin daha güzel amel edeceklerini sınamak için yarattığını (Mülk 2) bildiriyor.

       Müslümanı, inkârcıdan ayıran temel özellik, Allaha ve ahiret gününe kesin olarak iman etmesidir. Dünya, insan için bir imtihan yeri olup yaşadığı hayat tamamen kayıt altına alınmaktadır. Ahiret hayatında ise, dünyadaki her amelinden hesaba çekilecektir. Allah her şeyi gören ve bilendir. Bu nedenle kullarını hesaba çekmek için herhangi bir belgeye veya şâhide ihtiyacı olmadığı halde, hesap gününde birçok şâhidin olacağı ayetlerde açıklanmıştır. İlahi mahkemenin işleyişinin, dünyadaki mahkeme usullerine benzer şekilde ifade edilmesi, kulun ahiret hallerini kolayca kavraması içindir.

       Hesap günündeki mahkemede, aynen dünyadaki gibi şahitlerin olacağı Kuran’da açıklanmıştır. Allah Teâlâ’nın şahitlere ihtiyacı olmadığı halde, Kuran’da neden bu kadar şahitlerden bahsedilmiştir? Allah’ın el-Hakîm sıfatı ile hiçbir şeyi hikmetsiz yaratmadığı bilindiğine göre, bu şahitlerin de elbette birçok hikmeti vardır.

       İnsanoğlunun yaratılış özelliklerinden biri, önünde hâlihazırda var olandan, gördüğünden, duyduğundan daha çok etkilenmesidir. Bu açıdan Allah’ın her an, her şeyi gördüğü bilinmesinin yanında; insan günah işlerken, organlarının ve kendisini bir an bile terk etmeyen meleklerin, üzerinde yaşadığı yeryüzünün kendisi için şahitlik yapacağını bilmesi günahlardan sakınması için önemli birer etken olacaktır.

       Kuran-ı Kerim’de bildirilen hesap günü şahitleri şunlardır: Allah Teâlâ (Mümin 51), peygamberler (Nahl 89), Hz. Muhammed ve ümmeti (Bakara 143), melekler (Râd 11), amel defteri  (Câsiye 28-29), kişinin kendisi ve organları (İsrâ 13-14), yeryüzü (Zilzal 4-5) vb.

       Belirtilen şahitler içerisinde, dil gibi konuşma özelliği olmayan organların şahitliği dikkat çekmektedir. Günümüzde parmak izi ve DNA testleri ile suçluların tespit edilebildiği göz önüne alındığında, organların şahitliği daha kolay anlaşılacaktır. Bu konuya değinen ayetlerde el, ayak, deri, göz, kulak gibi organların, insanın yaptıklarına şahitlik edeceği belirtilmektedir.

       “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da şahitlik eder.” (Yasin 65). “Nihayet oraya geldiklerinde vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, “Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?” diye sorarlar. “Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu” derler.” (Fussilet 20-21).

       (Yararlanılan Kaynaklar: Doç. Dr. İbrahim Yılsız-Kuran’da Hesap Günü Şahitleri, İl Müftüsü Hasan Başiş-Kulak ve Göz Konuşur Mu?)

       Hazırlayan: Bahtiyar Budak-Emekli Edebiyat Öğretmeni

En son Haberler