Diğer Haberler Son Dakika 

1935 Yılı Nüfus Hüviyet Cüzdanı

Günümüzde kullandığımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının 1935 yılında Nüfus Hüviyet Cüzdanı adıyla mini defter formatında düzenlenmiş halini sizler için fotoğraflayıp hazırladık.

Bu cüzdan Beşikdüzü Resullü Mahallesinden kimlik sahibinin torunu Sami Bektaş eliyle bize ulaşmıştır. Kendisine teşekkür ederiz. Hanife anayla kocası şehit Ömer dedeye Allah’tan rahmet dileriz.

Cüzdanın Başlıkları

Aile ismi, yani lakap ve şöhreti
Nüfus kütüğüne yazılı olduğu yeri ;Dini, mezhebi, meslek ve içtimai vaziyeti, medeni hali (yani bekâr mı, evli mi, dul mu, boşamış mı, boşanmış mı? ), boy, göz, renk, vücutça sakatlığı veya noksanlığı
Ne suretle verildiği ( Vakfıkebir Nüfus idaresinden 2.8.935 tarihinde verilmiştir) & Soğuk damga pul mahalli
Medeni ve şahsi ahvalindeki tebeddülat yazılacak yer

Yer değiştirme vakalarının yazılacak yeri

İlk yoklama (okuyup yazması, tahsil derecesi, oturduğu yer, sanat ve mesleği) & Yer değiştirme vakalarının yazılacak yeri
Medeni ve şahsi ahvalindeki tebeddülat
Son yoklama sütunu ( beden muayene neticesi, bedenin kabiliyetine nazaran sağlam, sakat veya çürüğe mi ayrıldığı, tam veya kısa hizmete tabi olduğu, çektiği kura numarası)
Son yoklaması ile celbü sevk arasındaki sıhhî ve sair sebeple tebeddülat hanesi, celbü sevk ve bedeli nakdi hanesi, bedel vermişse kaç taksitte verdiği ve taksitlerin makbuz tarihi ve numarası ile emval
Muvazzaflık devrine ait sütun (kolordu, fırka, alay, tabur ve bölüğü, rütbesi, varsa mücazatı, kıta hizmetinde istihdam biçimi, firarına ait vukuat, izin tarihi ve müddeti, tebdil-i hava tarihi ve müddeti, terhis tarihi, hin-i terhiste beraber götürdüğü eşya )
İhtiyata naklinden ihracına kadar cari muamelatı ( 19 lira, 81 kuruş ikramiyesi)
Damga Pulu

En son Haberler