Diğer Haberler Son Dakika 

ABDESTİN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

Abdest; hem bedenen, hem ruhen; hadesten ve necasetten, hijyenik (sağlıklı) ve psikolojik olarak temizlenmektir. Namazın, olmazsa olmaz farz rükünlerindendir. Abdest, öncelikle şükür ve hamd gerektiren bir şifa nedeni ve nimettir. Peygamberimiz (s.a.s), çok sık olarak, her namaz için ayrı abdest alırdı. (bk. Buhari, Tirmizi). Sebebi ne olabilir? Bu hadis nedeniyle bazı fakihlerimiz, her müstakil namaz için ayrıca abdest öngörürler ki, bu görüşü biz hekimler, seve seve onaylarız. Şöyle ki, namaz vesilesi ile günde beş kez hadesten, mikrobik pisliklerden ve de vücudu ezen statik elektrikten ve elektromanyetik yükten temizlenilir. Abdestin koruyucu hekimlik açısından ne gibi yararları olduğunu Haluk Nurbaki, “Namazın Sırları” isimli eserinde gayet güzel anlatır.

Abdestin bazı faydalarını şöyle sıralayabiliriz: Günde beş defa su ile yıkanan organlar, suyun termik, iyonik ve hidroterapötik etkisi sayesinde; ayrıca tekrarlanarak, elle ovuşturma yani masaj etkisi ile fizik tedavi alırlar. Böylece abdest organları üzerindeki cilt ve özellikle de yüz cildinin rengi ve kırışıkları düzelir, ışıltısı artar yani nurlanır. Kişi yaşlansa dahi nurlu görüntüsü devam eder. Çocukluktan beri abdeste devam edenlerde bu daha da belirgin olur.

Abdest almakla damar ve sinir iletişimi aktive olmaktadır. Organlara durağan kan yerine taze kan pompalanmaktadır. Günde 15 defa (beş vakitte üçer defa) genze derince çekilen ve hızla sümkürülen su sayesinde sinüzit hastalığı riski azalmaktadır. Günde beş defa diş fırçalama sayesinde ağız ve diş sağlığı korunmuş olmaktadır.

Boynun her iki tarafını mesh etmekle, yani ıslak dokunuşlarla boyun damarlarındaki sinir uçları uyarılarak, beyine giden ve gelen damarların tekrarlanan büzülüp genişlemesi ve böylece daha fazla kan pompalaması sağlanır. Beyin sempatik uyarılarla iyice uyandırılmış olur, enerji yüklenir. Böylece insan, İlahi huzurda karşılıklı konuşmaya ve tefekküre hazır hale gelmiş olur. Öyle inanıyorum ki, mesh sayesinde söz konusu tıkanıklıklardan, en azından kısmen korunmuş olunmaktadır. Kalp damar cerrahı arkadaşların bu konularda yapacağı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kulak sayvanları ovuşturularak, günde beş defa bütün organlara yönelik bir akupunktur tedavisi yapılmış olmaktadır.

El ve ayak parmaklarının araları, iyice hilallenerek ve ovuşturularak; bir yandan kir ve pis kokular giderilirken, bir yandan da akupunktura benzer refleksolojik terapi yapılmış olmaktadır. Çünkü bütün organlar, kulak sayvanları ile parmak aralarındaki bazı reseptörler tarafından uyarılabilmekte ve muhtelif hastalıklar bu yolla tedavi edilebilmektedir.

Organları günde beş defa su ile yıkama, başta hepatitler olmak üzere, pek çok enfeksiyon hastalığının önlenmesinde bulunmaz bir korunma yöntemidir. El yıkama hastane enfeksiyonlarını önlemede hastane çalışanlarına, hasta ve yakınlarına tavizsiz uygulatılan bir kuraldır. Benzer şekilde, namaz için abdest, Kuran’ın bir emirdir; fazlası da sünnet ile sabit, kuvvetli bir tavsiyedir. Görüldüğü üzere abdest, sağlığımız için vazgeçilmez bir şifa kaynağıdır. Bu nedenle basit bir alışkanlık olarak algılanmamalıdır.

       (Kaynak: Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nihat Bengisu-Abdestle Diriliş)

       Hazırlayan: Bahtiyar Budak-Emekli Edebiyat Öğretmeni

En son Haberler