Bizden Haberler Son Dakika 

Resullü Köyü dernek Toplantısı

Resullüköyü Eğitin ve Yardımlaşma derneğinin düzenlemiş olduğu toplantı Gebze Beşikdüzülüler derneği toplantı salonunda yapıldı.Köylülerimizin katlımları ile dernek başkan yardımcımız Sn Mehmet AÇIL beyin yaptığı acılış konuşması ile başladı.Sn Mehmet bey Oğuz birliğini kurmak Oğuz belediyesi sınırları içine katılabilmek için İsmi değişerek Oğuz belediyesi olan ve geçmiş tarihimizde birer oğuz köyleri olduğumuzuda hatırlatarak  Oğuz belediye sınırları içersine girmemeiz gerektiğini bunun içinde önümüzde bir refarandum süreci olduğunu bu refaranduma katılmak içinde gurbet’de emekli olmuş ve halen ikametini köyüna aldırmayan emekli köylülerimizin var olduğunu hatırlatarak refarandumdan sağlıklı bir sonuc cıkması acısından gurbette yaşayan emekli köylülerimizin ikametlerini ResllüKöyü nufusuna taşıması gerektiğini hatırlatmıştır.

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 23/11/2006 – 11320

Resmi Gazete Tarihi : 14/12/2006

Resmi Gazete Sayısı : 26377

Yukarda belirtilen adres kayıt sistemi yönetmeliğinin 9. ve 16. Maddesi derki

YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES

 Madde 9 – (1) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.

(2) Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur.

DİĞER ADRESLERE İLİŞKİN HİZMETLER

 Madde 16 – (1) Yazlık ve kışlık konut gibi ikinci ve üçüncü diğer adreslerin kimlik paylaşım sisteminde yer almaması, kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. Yerleşim yeri dışındaki diğer adresler için işlem tesis edilmeden önce bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre işlem yapılarak ulusal adres veri tabanındaki eksiklik tamamlandıktan sonra hizmetin gereği ilgili kurumca yerine getirilir.

Toplantıya katılan köylülerimize söz isteyerek konu ile ilgili düşüncelerini aktarmış ve ortak bir zeminde karar alınarak en kısa zamanda gerekli değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

Gebze dernek

En son Haberler