Mera Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon Tarım Orman ve Hayvancılık il müdürlüğü mera şube müdürlüğü Trabzon genelinde yapmış oldukları 13 ayrı yerdeki mera ıslah çalışmaları çerçevesinde yıllardır bozuk bitki örtüsü ile kaplı on binlerce dönüm mera arazisini ıslah ederek havyam üreticilerinin hizmetine sundu.

Trabzon Of  ilçesi Solaklı, Tonya ilçesi Melikşah, Sayraç, Yahcukur, Beşikdüzü Dağlıca ve Çakırlı köylerindeki meralarda yapılan mera ıslah çalışmalarında toplam 55.651 bin dönüm arazinin ıslahı yapılarak, üzerlerindeki diken, maki bitkisi olarak  bilinen koful, yabani bitkiler (İfteri, Diken, Zifin, Lior) temizlenip ayıklanarak  iyi cins (ot) çim ekimi yapılıyor. Tonya ilçesi Melikşah mahallesinde ıslah edilip temizlenen 386 bin dönüm alan cevre köylü hayvan üreticilerinin hizmetine sunuldu.

İskenderli Yahcukur köyü muhtarı Muhammet Başkan’tan alınan bilgilere göre yakın tarihlerde benim köyümde’de 500 dönüm mera üzerinde ıslah çalışmaları yapılacak,  geçtiğimiz yıl heyelan tehlikesi nedeniyle Trabzon Orman Müdürlüğü mera ıslah şube müdürlüğü 3700 metre yer altı sularının ıslahı çerçevesinde boru döşemesi yaptılar. Makilik olan boş mera alanlarımızın temizlenmesi ile köyümde hayvancılık gelişecek vatandaşlarımız yem, bakım ve otlatma sıkıntısı çekmeyeceklerdir.

Edinilen bilgilere göre Trabzon Mera Islah Şube Müdürlüğü bölgemizde hayvancılığın gelişmesini meralarımızın ıslah edilmesinde görüyor. Bu amaçla ıslan edilen alanların çevresinde yaşayan hayvan üreticilerinin hayvan sayılarında önemli ölçülerde artışların olduğu kapa yem girdilerinde ise % 75 tasarruf ağlandığı, tüm hayvansal ürünlerde ve hayvan sayılarında ise % 27 oranında artış olduğu öğrenildi. Yapılmış olan bu tasarrufun maddi olarak tamamının ise üreticilerimizin, köylülerimizin ceplerinde kalacağı öğrenildi.

Trabzon İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkilileri bozuk meraların ıslahı çalışmalarının hızla devam edeceğini özellikle ve öncelikle tüm köy meralarının bu kapsamda zaman içerisinde ıslah yapılarak tüm köylülere, hayvan üreticilerinin otlak hizmetlerine sunulacağı öğrenildi.

Mera işgalcileri rahatsız:

Devletin bozuk mera ıslah çalışmaları yapması bazı mera işgalcilerini rahatsız etti. Yıllardır bazı uyanık geçinen köylüler tüm köy halkına Devletin 4342 sayılı kanun gereği ortak kullanım hakkı verdiği meraların bir kısmına müdahale ederek işgal ettikleri, ev yaptıkları, bahçe açtıkları gerçeği karşısında şimdiye kadar göz yuman muhtarlar ve ihtiyar heyeti mensupları ıslah çalışması yapan görevlilerin çalışmalarından rahatsız oluyorlar. Görevliler ise yıllar öncesi mera komisyonunun ve tabu sicil müdürlüğünün tabu kayıtlarını esas alıyorlar itirazları kabul etmiyorlar.

Uygulamadan hayvan üreticileri ve köylüler memnun:

Devletin yapmış olduğu meraların ıslahı çalışmalarından tüm hayvan üreticileri ve köylüler memnun. Yapılan bu uygulama sayesinde bölgemizde hayvancılığın gelişme sağlayacağını memnuniyetle söylüyorlar.

Haber Linki