Son Dakika Yöresel Haberler 

Çay Tarımı Alanları Belirlendi

Bakanlar Kurulu, çay üretimi yapılacak çay tarım alanlarını belirlediBakanlar Kurulu, çay üretimi yapılacak çay tarım alanlarını belirledi. Buna göre Artvin’in Arhavi, Borçka ve Hopa, Giresun’un Çanakçı, Espiye, Eynesil, Görele, Güce ve Tirebolu, Rize’nin Merkez ve tüm ilçelerinde, Trabzon’un Merkez, Araklı, Beşikdüzü, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde çay tarımı yapılabilecek.

Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren Karar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 19 Mart 2012 tarihli ve yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 2 Nisan 2012 tarihinde kararlaştırıldı. Karar, çay tarım alanlarının belirlenmesi, belirlenen bu alanlarda çay tarımı yapan üreticilerin mevcut ruhsatnamelerinin yenilenmesi ve önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar varsa bu bahçeler için ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesini amaçlıyor. Buna göre çay tarım alanları, Artvin ili Arhavi, Borçka ve Hopa ilçeleri, Giresun ili Çanakçı, Espiye, Eynesil, Görele, Güce ve Tirebolu ilçeleri, Rize ili Merkez ve tüm ilçeleri, Trabzon ili Merkez, Araklı, Beşikdüzü, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Vakfıkebir ve ilçelerinin idari sınırlarıyla sınırlandırıldı.

ÇAY TARIM ALANLARI

İller Çay Tarımı Yapılacak İlçeler Artvin Arhavi, Borçka ve Hopa  Giresun Çanakçı, Espiye, Eynesil, Görele, Güce ve Tirebolu

Rize Merkez ve tüm ilçeler  Trabzon Merkez, Araklı, Beşikdüzü, Çaykara, Dernekpazarı,Hayrat, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Vakfıkebir

-ÇAY ALANI OLARAK BELİRLENEN YERLER DIŞINDA, ÖNCEDEN KURULMUŞ ÇAY BAHÇELERİNİN RUHSATLARI GEÇERLİ OLACAK

Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon’da çay tarım alanı olarak belirlenen yerlerde çay bahçesi kuracak olanlar önceden ruhsatname alacak. Çay bahçesi kuracak olanlara ruhsatname verilmesi, ÇAY-KUR’un uygun görüşü ve Bakanlığın izni ile olacak. Bu Kararın yürürlüğe girmesinden önce, belirlenin yerler dışında ilgili mevzuata göre önceden kurulan çay bahçeleri için verilmiş olan ruhsatnamelerin geçerliliği devam edecek.

-UYGULAMA-

Çay tarım alanlarındaki çay bahçelerinin uzaktan algılama yöntemiyle tespit edilerek tapu kayıtları ile örtüştürülmesi ve ruhsatnamelerin yenilenmesi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın işbirliğiyle yerine getirilecek. Bu amaçla ÇAY-KUR ve Bakanlığın ilgili birimleri arasında bir protokol düzenlenecek. Protokolde Bakanlığın ilgili birimleri ve ÇAY-KUR’un yapacağı işler belirlenecek. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili her türlü gider Bakanlıkça karşılanacak.

-RUHSATNAME ALINMASI VE YENİLENMESİ-

Mevcut çay bahçeleri için önceden ruhsatname verilen üreticiler, ruhsatnamelerinin yenilenmesi için, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde ÇAY-KUR’a müracaat edecek. İlk defa ruhsatname verilmesinde ise bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce çay tarım alanı olarak belirlenen yerler ile bu karar ile çay tarım alanı olarak berilenen yerlerde, önceden ruhsatname alınmaksızın tesis edilmiş olan çay bahçeleri için, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri en geç bir yıl içinde ÇAY-KUR’a müracaat edecek.

Mevcut tapulu arazilerdeki mevcut çay bahçeleri için üreticilere önceden verilen ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık alanlar, tapu kayıtlarındaki alanları dikkate alınarak yeniden belirlenecek ve buna göre müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına çay bahçesi niteliği taşıyan alanlar kadar yeni ruhsatname düzenlenecek. İlk defa ruhsatname alacak tapulu arazilerde ruhsatsız tesis edilmiş çay bahçeleri bir defaya mahsus olmak üzere tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak ruhsatlandırılacak ve müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına ruhsatname düzenlenecek. Tapuda belirtilen alanların tamamının çay bahçesi niteliğinde olmaması halinde, çay bahçesi niteliği taşıyan alan kadar ruhsatname düzenlenecek.

-TAPUSUZ ARAZİ RUHSATNAMENİN YENİLENMESİ-

Mevcut ruhsatnamelerin yenilenmesinde tapusuz arazilerdeki mevcut çay bahçeleri için üreticilere önceden verilen ruhsatnamelerin yenileme işlemleri, bu arazilerde kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapılacak. Kadastro çalışması tamamlandıktan sonra, mevcut ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık alanlar tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak yeniden belirlenecek ve buna göre müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına çay bahçesi niteliği taşıyan alanlar kadar yeni ruhsatname düzenlenecek.

-İLK DEFA RUHSAT ALACAK TAPUSUZ ARAZİLER-

İlk defa ruhsatnamenin alınacağı tapusuz arazilerde ruhsatname alınmaksızın tesis edilmiş çay bahçeleri, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç yıl içinde ölçülmek suretiyle ruhsatlandırılacak ve müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına ruhsatname düzenlenecek. Düzenlenen ruhsatnamelerdeki ruhsatlı çaylık alanlar, bu alanlarda kadastro çalışması tamamlandıktan sonra, tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Buna göre müracaat sahibi, çay bahçesi sahipleri veya işleticileri adına çay bahçesi niteliği taşıyan alan kadar yeni ruhsatname düzenlenecek.

-RUHSATNAMELERİN İPTALİ-

Bu Kararın yürürlüğe girmesinden sonra süresi içinde önceden alınan ruhsatnamelerini yenilemeyen üreticilerin ruhsatnameleri geçici olarak iptal edilecek. Geçici olarak iptal edilen ruhsatnameler tapu kayıtlarındaki alanlar dikkate alınarak yeniden düzenlendiğinde iptal işlemi sona erecek. Ruhsatnamesi geçici olarak iptal edilen üreticiler yaş çay satamayacak. Kamu veya özel sektör işletmeleri de bu üreticilerden yaş çay satın alamayacak. Çay tarım alanlarında ruhsatname alınmadan çay bahçesi kurulamaz. Ruhsatsız çay bahçesi kuranlar hakkında işlem yapılacak

Haber.com

En son Haberler