Diğer Haberler Son Dakika 

Muharrem Ayı ve Aşure Günü”video”

Muhterem Müslümanlar!

Muharrem Ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır Aşure Günü’nün Allah katında ayrı bir yeri vardır

Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın 10 günü; yani önümüzdeki cumartesidir. Aşure Günüdür Muharrem Ayı’nın diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Aşure Günü’nün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır

Aşure Günü’nün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Suresi’nin ikinci ayeti olan “On geceye yemin olsun”1ifadelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz Cenab-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kutsiyet ve bereketini bildirmektedir

Değerli Mü’minler!

Aşure Günü’ne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenab-ı Hak’ın peygamberlerinden bazılarına değişik ikram ve ihsanda bulunduğu içindir Bu ikramlar şöyledir:
1Allah, Hz Musa’ya (AS) Aşure Günü’nde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür
2Hz Nuh (AS) gemisini, Cûdi Dağı’nın üzerine bu gün demirlemiştir
3Hz Âdem’in (AS) tövbesi, Aşure Günü kabul edilmiş, cennetten yeryüzüne bu gün indirilmiştir
4Hz Yakup’un (AS), oğlu Hz Yusuf’un (AS) hasretinden dolayı kapanan gözleri, bu gün görmeye başlamıştır
5HzEyyûb (AS) hastalığından bu gün şifaya kavuşmuştur2

Aşure Günü’nde ilk akla gelen ibadet oruç tutmaktır Bu günlerde tutulan orucun fazileti hakkında şu Hadis-i Şeriflere kulak verelim Bir zaat Peygamberimiz (SV)’e geldi ve sordu: “Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” Peygamberimiz (SAV); “Muharrem ayında oruç tut Çünkü o, Allah’ın Ayı’dır Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir” buyurdu3

Yine Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan Ayı’ndan sonra en faziletli oruç, Allah’ın Ayı olan Muharrem Ayı’nda tutulan oruçtur4 Bu Hadis-i Şerifler, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir
Bu günde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır Herkes imkânı nispetinde ailesine, akraba ve komşularına ikram eder ve ihsanda bulunursa; şüphesiz sevabını kat kat alacaktır Bilhassa Peygamberimiz (SAV) mü’minin aile efradına Aşure Günü’nde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir Bir Hadis-i Şerifte de şöyle buyrulur: “Her kim Aşure Günü’nde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa; Cenab-ı Hak ta senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder5

Aziz Kardeşlerim!

İslam tarihinde özel bir yeri olan Hz Hüseyin’in Kerbela’ da şehit edilmesi olayı da yine bu ayda vuku bulmuştur Bilindiği gibi, Sevgili Peygamberimizin torunu Hz Hüseyin, o dönemde cereyan eden siyasi kargaşa ve çatışmalar neticesinde, acı bir şekilde şehit edilmiştir Bu üzücü olay, bütün mü’minlerin gönüllerinde silinmez izler bırakmıştır Biz Müslümanlara düşen görev ise yaşanan bu acı olaylardan ders çıkararak aynı hatalara düşmemek, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi korumaktır

Hutbemi Yüce Rabb’imizin bu konudaki emriyle bitirelim: “Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın Parçalanıp, ayrılmayın Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti İşte O’nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola erişesiniz”6

HAZIRLAYAN: Süleyman ÖZCAN

1 Fecr Suresi: 2 Ayet
2 Sahih-i Müslim Şerhi, 6: 140
3 Tirmizi, Savm:40
4 İbn-i Mac’e, Siyam:43
5 Et – Terğib ve’l – Terhib, 2:116
6 Al-i İmran Suresi: 103 Ayet

 

En son Haberler