Çocuklara Özel Son Dakika 

SBS’ye Nasıl Hazırlanmalıyız ?”Video”

2010-2011 eğitim öğretim yılında İlköğretim 7 ve 8inci sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerini esas alan Seviye Belirleme Sınavı (SBS ), Yılsonu Başarı Puanı (YBP ) , olmak üzere iki ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

Peki OGES beraberinde neleri getirecek ? 

Orta Öğretim Geçiş Sisteminin üç saç ayağından biri olan Seviye Belirleme Sınavları ( SBS ) ye nasıl hazırlanacaksınız ? 27 Aralık 2007 tarihinde 120 pilot okulda uygulanan ilk SBS Deneme sınavı ‘nın ardından SBS de klasik sistemlerin aksine öğrencilerin başarı durumlarını değil aktarılan dersler sonrasında elde ettikleri öğrenme düzeylerini ölçmeyi amaçlanarak sistemde olduğu gibi ezber değil, doğru aktarılmış bir konuyu ne oranda öğrenip öğrenemediği sorgulanmıştır. Örnek SBS sorularına bakıldığında en önemli bulgu şudur. Öğrencilerin zihinsel gelişim dönemleri doğru hesaplanmış ve 6.7. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin gelişim psikologu PİAEGET’in gelişim dönemlerinden “somut işlem döneminde ” olmaları dikkate alınarak sorularda somut ifadelere ve şekillere yer verilmiştir. Bu en önemli ve en bilimsel değişikliktir.

Yeni Soruların Analizi

Türkçe soruları öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, çıkarım yapma ve doğru kelime kullanımı sorgulanmıştır. Soruların bazılarının daha uzun olması öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini ölçmeye yöneliktir.Yabancı dil soruları; soru kökü olarak Türkçe ama seçenek olarak yabancı dil olarak sorulmuştur. Öğrencilere yabancı dilde temel ifadeleri kullanım sorgulanmıştır.

Ancak yabancı dilin kendi kendine öğrenilemeyeceğini düşünürsek yine de öğrencilerin zorlanacağını düşünebiliriz. Fen ve teknoloji tamamen şekillere ve somut ifadelere dayalıdır. Sosyal bilgilerde yer alan tarih soruları şekilli ve somut ifadelere dayanmaktadır.Matematik sorularında yeni müfredatın gereği oları modellemeleri kullanmış dolayısıyla soyut matematiksel terimleri somut hale getirmiştir.

Sınavlara hazırlanırken muhakkak bir rehberiniz ( sınav koçunuz ) olmalı. Bu rehber anneniz babanız rehber öğretmeniniz veya bir başkası olabilir. Okul derslerini iyi dinleyin ve mutlaka evde tekrarını yapın.Çalıştığınız derslerin ardından mutlaka hangi ünitenin kazanmalarının üstünde durulduğu ve bu kazanımların önemini kavramalısınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Dairesince hazırlanmış ve okullarımıza yollanan OGES kılavuzları incelendiğinde soruların kazanımları ve ünite bilgilerine de yer verilmektedir.  Peki nasıl ders çalışmanız gerektiğini sınava nasıl bir programla hazırlanmanız gerektiğini biliyor musunuz ?

Bugün bu yeni sistemle birçok öğrenci gibi özel kurslara dershanelere gidiyor ya da gitmiyor da olabilirsiniz.

Ancak bu yeni sistemle yeni müfredata uygun mevcut müfredatın üniteleri ve kazanımlarını öğrenme ve alt öğrenme alanlarını göz önünde bulundurmalı yardımcı kaynaklardan da yararlanmalısınız.

Alıntıdır.

En son Haberler