Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Oguzlular.com Ailesi olarak mübarek kurban bayramınızı kutlar size,ailenize,akrabalarınız huzur,sağlık ve esenlikler getirmenizi diliyoruz

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

KURBAN

Belirli bir vakitte, uygun bir hayvanı ibâdet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesme.

Sözlükte yaklaşmak anlamına gelen kurban, Allah’a yaklaşmayı Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah’a teslimiyeti ve şükrü ifade eder. Kurban kesmenin meşrûiyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir.

Kurban Allah’a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız O’nun rızasını kazanmak için kesilir. Allah’tan başkası adına hayvan kesmek haramdır ve bu yola tevessül edenleri Hz. Peygamber (s.a.s) “Allah’tan başkası nâmına hayvan kesene Allah lânet etsin ” (Müslim) şeklindeki ifâdeleriyle uyarmıştır.

Kurban kesecek kimsenin şartları:

– Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayıp mukîm olması,

– Nisab miktarı mala sahip olması gerekir.

Kurbanlık hayvanlar ve bu hayvanlarda aranan Şartlar:

– Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.

– Vahşi hayvanlardan kurban etmek caiz değildir.

– Çiftleşen hayvanlardan doğan yavrunun annesi ehlî ise erkeği vahşî’de olsa bu yavrudan kurban etmek câizdir. Çünkü hayvanlarda yavru anneye tâbidir.

– Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Ancak altı ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırdedilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir. Oğlak için bu durum geçerli değildir.

-Sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşında olanı kurban edilir. Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir. Sığır ve deveye ise birden yediye kadar kişiler ortak olabilir. Ancak ortaklardan her biri müslüman olmalı ve kurban niyetiyle ortaklığa girmiş bulunmalıdırlar.

-Bir veya iki gözü kör, kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, kulak veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş veya kopmuş, boynuzunun çoğu kırılmış, memesi kesilmiş, yavrusunu emziremeyen, memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmiş sığır-deve, dört ayağından biri kesilmiş olan hayvan, burnu kesilmiş, pislik yiyen hayvanlar etindeki pislik temizleninceye kadar tutulmamış ise kurban olmazlar.

Kurban Nasıl Kesilir?

Kurban kesmek için bıçak önceden bilenip hazırlanır ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulur. Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir. Arkasından “Bismillâhi Allâhü ekber” denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir. Hayvan soğumaya bırakılır, kanının akması beklenir ve sonra derisi yüzülür. Hayvanı elinden gelirse, kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir müslümana kestirir.

Kurbanlıktan Faydalanmak:

Kurbanın eti konusunda en faziletli tutum üçte birini tasadduk, üçte birini dostlara ikram, üçte birini de evde alıkoymaktır.

Kurbanın eti, yağı, başı, tüyü, sütü vb.lerinin satışı câiz değildir.

Kurbanda Vekâlet:

Bir müslüman kurbanını kendisi kesebileceği gibi bir müslümana da kestirebilir. Ancak kendisinin kesmesi daha faziletlidir. Kurbanı kestirme konusundaki izin bizzat ifâde edilebileceği gibi, izne delâlet eden söz, fiil ve davranışlar da izin sayılır. Meselâ bir müslüman kurbanlık satın alsa kurban bayramı günü hayvanı yatırıp ayaklarını bağlasa onun emri olmadan bir başkası gelip hayvanı boğazlasa bu kurban için yeterlidir.

Kurbanda müstehap(yapılması hoş) olan şeyler:

Kurban-3

– Kurbanlığı bağlamak.

– Hayvana kurbanlık nişanı takmak, işaretlendirmek.

– Kesilecek yere güzellikle, eziyet vermeden götürmek.

– Yemek borusu, nefes borusu ve iki şahdamarını kesmek ve keserken acele davranmak.

– Boğazlamayı enseden değil boğazdan yapmak.

– Kendi kurbanını kendisi kesmek, kesemiyorsa müslümana kestirmek.

– Hayvanı kıbleye karşı kesmek.

– Hayvan kesilirken orada hazır bulunmak.

– Dua etmek ve besmeleden önce veya sonra:

“Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine’l-müslimîn.”

“Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım” demek.

– Dua ile besmeleyi birbirinden ayırmak.

– Kurban olacak hayvanın imkan ölçüsünde en semizi, en büyüğü olması.

– Kurban bıçağının çok keskin olması.

– Hayvanı kesildikten sonra soğumaya ve canın iyice çekilmeye bırakılması, soğumadan ve can çekilmeden önce yüzmek mekruhtur.

– Kurban sahibinin kurban etinden yemesi. Çünkü bu Allah’ın bir ziyafetidir. Etinden başkalarına da vermek.
Kurban Bayramı Namazı Kılınışı

Kurban-4

Güneşin doğuşundan 50 dakika kadar bir süre geçtikten sonra bayram namazının vakti girer.

Vakit girince cemaat saf olarak: “Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet ederler.

Birinci rek’atta;

İmam da namazı kıldırmaya niyet eder. Allahü Ekber diyerek tekbir alır ve namaza durur. Cemaat da tekbir alarak namaza durur. Bu iftitah tekbiridir. İftitah tekbiri alındıktan sonra herkes içinden Sübhâneke’yi okur. Sonra imam biraz ara ile, birbiri ardına üç kere tekbir alır. Cemaat de öyle yapar. Birinci ve ikinci tekbirlerde eller yanlara salınır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır. Bu tekbirler vâcibtir.

Bundan sonra imam içinden Eûzü – Besmele çeker. Açıktan Fâtiha ve Kur’an’dan kısa bir sûre okur. Sonra rükû ve secdeye gidilir.

İkinci rek’ata kalkılır.

İmam içinden Besmele çekerek yine Fâtiha ve sûre’yi açıktan okur. Sûre bitince birinci rek’atta olduğu gibi üç kere tekbir alınır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan tekrar Allahü Ekber denilerek rükû’a gidilir. Bu dördüncü tekbir, rükû’a eğilirken söylenen tekbirdir. Rükû’dan sonra secde yapılır. Tehıyyât, salâvat ve dualar okunarak selâm verilir. Böylece bayram namazı kılınmış olur.

Namazdan sonra imam minbere çıkarak oturmaksızın bayram hutbesine başlar. Aynen Cuma hutbesinde olduğu gibi iki hutbe okur. Ancak bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat da bu tekbirlere hafifçe iştirâk eder.

 

Kurban-5

BAYRAMLAŞMAK

-İslâm ümmetinin iki bayramı vardır. Bunlar bütün İslâm âleminde kutlanan bayramlardır. Biri Kurban Bayramı, diğeri de Ramazan Bayramı’dır. Kurban Bayramı Zilhicce(Hicri) ayının onuncu günüdür. Ramazan bayramı üç gün, Kurban Bayramı dört gündür.

-Buhârî’nin diğer bir rivayetinde, söz konusu hâdisede, Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekr (r.a.)’e “Ebu Bekr! her ümmetin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır” buyurmakla, bu günlerde yapılacak meşru eğlence ve sevinç izhar etme keyfiyetine cevaz vermişlerdir. Düğünlerde olduğu gibi, bayramlarda da sevinçli olduğunu açıkça göstermek için, İslâm’a aykırı olmayacak şekilde eğlenmeler tertiplemek caizdir. Hatta bayramlarda sevinçli olduğunu açıkça ortaya koymak İslâm’ın prensiplerindendir. (Tecrîdi Sarîh Tercümesi, III, 157)

-Bayramlarda yapılması mendup(dinimizin güzel gördüğü) hususlar vardır, şöyle ki: Bayram sabahında erken kalkmak, yıkanmak, gusletmek, misvak kullanmak, ağzı temizlemek, güzel koku sürünmek, en güzel elbisesini giyinmek, Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek için sevinçli ve neşeli görünmek müstehabtır.

-Bütün bunların dışında çocuklar, bilhassa öksüz ve fakir çocuklar sevindirilir; akraba, eş ve dost ziyaretleri yapılarak, hâl hatır sorulur. En önemlisi, aralarında dargınlık olanlar barıştırılır.

Alıntıdır.

En son Haberler