Hacı Hafız Efendi’nin İcazetnamesi”Değerler ve İlkeler Manzumesi”

Allah beni ilim öğretmeye muvaffak kılınca, yanımda ikinci defa bazı anlayış erbabı toplandılar ve benden akli ve nakli ilimler ile edebi sanatları aldılar. Adet üzere müzakere son bulduğunda benden icazet ve mezuniyet istediler. Ben her ne kadar bundan uzak olsam da,onlar beni buna layık zannediyorlardı. Sühreverdi şöyle der; “Eğer onlar gibi olamazsanız daonlara benzeyin. Çünkü keremlilere benzemek kurtuluştur.” Benim ders… yazının devamı...